afhankelijk

afhankelijk
{{afhankelijk}}{{/term}}
[steun behoevend] dependent (on)
[bepaald door iets anders] 〈in de vorm ‘afhankelijk zijn van’〉 (be) dependent (on); 〈in de vorm ‘afhankelijk van’, los van de rest van de zin〉 depending (on)
voorbeelden:
1   ik ben van niemand afhankelijk I am dependent on nobody; I depend on nobody
2   de beslissing is afhankelijk van het weer the decision is dependent on/depends on the weather
     misschien ga ik, misschien niet, afhankelijk van het weer maybe I'll go, maybe I won't, depending on the weather
     afhankelijk van wat er vanavond op tv komt, ga ik naar het feest of niet depending on what's on TV tonight, I'll either go to the party or not

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Kingdom of the Netherlands — For the country called Netherlands within the Kingdom, see Netherlands. Kingdom of the Netherlands Koninkrijk der Nederlanden (Dutch) Keninkryk fan de Nederlannen (West Frisian) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”